Jaar: 2021

Vernieuwde website

Welkom! Dit wordt de vernieuwde website van ’t VAT – Vrij Anzegems Theatergezelschap. Vzw ’t VAT is een toneelgezelschap uit Zuid-West-Vlaanderen, aangesloten bij Opendoek. Helaas zullen er omwille van het Coronavirus ook in 2021 geen voorstellingen zijn. We hopen jullie […]